Lisette Verploegen

Lisette Verploegen_zw

2maalV
Lisette Verploegen

Willem 1 Straat 1
5821 CD Vierlingsbeek

T 06 22 22 08 74
E lisette@2maalv.nl
W www.2maalv.nl

Lisette is een door de wol geverfde trainer, coach en intervisiebegeleider bij 2maalV. Ze hanteert het ‘denken en handelen’ vanuit eigen kracht als belangrijkste uitgangspunt in haar werkwijze.
Ze verzorgt maatwerktrainingen, open inschrijvingen en leert professionals om te gaan met intervisie methodieken. Zij begeleidt werknemers en management uit zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, HBO/WO instellingen en de vakbeweging.

Ze is ook in te zetten voor de organisatie van congressen, dagvoorzitterschap en het geven van workshops. Thema’s waarop Lisette in te zetten is zijn: Medezeggenschap, Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, IKC-ontwikkeling, werkdruk/werkplezier, creatief denken en (geweldloze) communicatie.