Melanie de Kater

Melanie de Kater

Samen op Stap
Melanie de Kater

Kollermolen 33
6591 TN Gennep

T 06 14 73 60 12
E melanie@melaniedekater.nl
W www.samenopstap.info

Als TriA Wandelcoach wil ik je helpen in het kijken naar de mogelijkheden van jouw ontwikkeling en ontstaan.

Wat neem jijzelf mee in je eigen ontwikkeling? Dat is een vraag die voorop staat in onze gesprekken. Welke kansen, toevalligheden en veranderingen zijn jouw basis? En hoe maak jij gebruik van jouw kansen om een ontwikkeling of een verandering tot stand te laten komen.

In een proces van Aandacht, Acceptatie en Actie kun je jouw kansen en mogelijkheden opzoeken en omzetten tot een concrete gewenste situatie. De wandeling in de natuur kan hierbij een krachtig middel zijn om dit te bereiken.

“Change & change”
In natuurlijke processen komen kans, toeval en verandering samen. Je zou deze begrippen kunnen zien als een basis voor ontstaan en ontwikkeling. Alles oefent invloed uit op de groei of de ontwikkeling van iets anders. Een moet openstaan voor verandering omdat daar de nieuwe kansen liggen op ontwikkeling.
Je hoeft eigenlijk alleen maar om je heen te kijken. Alles stroomt.
(bron: Kröller-Müller museum, vrij naar een werk van herman de vries)

Wanneer je interesse hebt in een wandeling dan kun je contact met mij opnemen.