Wilma Versteegen

IntenZ Coaching
Wilma Versteegen

Burg v Kempenstraat 19
5971 AA  Grubbenvorst

T 06 23 55 21 98
E info@intenzcoaching.nl
W www.intenzcoaching.nl

Vanuit de overtuiging dat de gehechtheidsontwikkeling de basis vormt voor de groei van ieder persoon ben ik mijn eigen pedagogenpraktijk IntenZ gestart.

Om je als mens te kunnen ontwikkelen heb je zelfvertrouwen nodig en moet je jezelf leren kennen en de wereld om je heen leren begrijpen. Soms heb je even wat steun nodig zodat je daarna zelfverzekerd verder kunt. Dat is waar mijn passie ligt; Samen zoeken naar de manier waarop jij je verder kunt ontwikkelen!

IntenZ is gespecialiseerd in:

  • ASS (Autisme).
    Mensen met autisme hebben grote moeite om hun gevoelens te herkennen, te reguleren en de sociale wereld om zich heen te begrijpen. Met behulp van het Ebla onderzoeksinstrument kan vastgesteld worden in welke ontwikkelingsstap iemand zich bevind. Zo kan de begeleiding precies worden afgestemd.
  • Opvoedingsondersteuning. Dat kan variëren van informatieverstrekking tot het bieden van fysieke ondersteuning in elke opvoedingssituatie.
  • Begeleiding van het kind in zijn ontwikkeling. Dit kan zowel individueel als in een groep. De ouders worden altijd in deze begeleiding betrokken! Zij kennen het kind tenslotte heel goed.
  • Coaching van volwassenen. De hulpvraag van de volwassene is dan gerelateerd aan autisme, opvoeding, omgaan met kinderen/jeugdigen.

De ontwikkeling van elk kind/persoon verloopt anders. De gezinsinbreng, normen en waarden maar ook het karakter én de invloed van uw omgeving spelen allemaal een rol.
Samen gaan we op zoek naar een wijze van hulpverlening die aansluit bij uw wensen en levensvisie.

De kiem van het mens Zijn ligt in het kind. Dat kind ontwikkelt zich en komt in aanraking met- en ervaart heel veel verschillende gevoelens. Als je die gevoelens intens kunt ervaren ( trots zijn op jezelf, blij, nieuwsgierig, zenuwachtig, verdrietig, boos) leer je jezelf kennen en kan je “groeien”.
Dan kan je zijn wie je bent ……. Inten(s)Z(ijn)!