skip to Main Content

Corine Faassen-Verdijk

Corine Faassen-Verdijk

Stuurvrouw gezocht
Corine Verdijk

Valendries 1c
5831 ND Boxmeer

T 06 – 12 38 00 62
E corine@stuurvrouwgezocht.nu
W www.stuurvrouwgezocht.nu

Stuurvrouw Gezocht is een praktijk voor coaching en begeleiding in persoonlijke ontwikkeling. Speciale aandacht gaat uit naar stiefouders en samengestelde gezinnen. Een samengesteld gezin is levendig en gezellig, maar kent ook schaduwkanten. Het brengt meer ingewikkelde situaties met zich mee dan in een ‘traditioneel’ gezin. Corine schijnt hier een liefdevol licht op, zodat iedereen binnen het gezin kan leren om als individu aanwezig te zijn en met elkaar een goed team te vormen.

De begeleiding kan bestaan uit 1 op 1 gesprekken met ieder lid van het gezin, of uit familievergaderingen waarin met het gezin een overzichtelijk ‘stiefplan’ uitwerkt wordt. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en worden emotionele en praktische verwarringen ontrafeld.

Corine geeft tevens lezingen en presentaties over en voor ouders en (samengesteld) gezin. Op aanvraag voor bijv. scholen en met regelmaat openbaar.

Back To Top