skip to Main Content

Elly Vogelsangs

Elly Vogelsangs

Praktijk voor Psychosociale Therapie
Elly Vogelsangs

Beekstraat 12
5821 CJ  Vierlingsbeek

T 06 – 40 04 35 56
E info@psychosocialetherapie-ellyvogelsangs.nl
W www.psychosocialetherapie-ellyvogelsangs.nl

Psycho Sociale Therapie is hoogwaardige kwalitatieve zorg/therapie, die wordt  aangeboden binnen het kader van de ggz praktijk. Aldaar richt ik mij op de volgende probleemgebieden:

  • eetproblematiek
  • seksueel misbruik
  • verlies en rouwverwerking
  • burn-out/problemen met grenzen stellen
  • 3e levensfase problematiek/zingevingsvragen
  • vastgelopen zijn in het leven en onduidelijk waarom

Als men helemaal vast zit in een probleemsituatie is het vaak zo, dat men ‘door de bomen het bos niet meer ziet’.  Wat is er aan de hand en hoe komt men er uit. Hoe fijn is het dan dat er iemand met je meekijkt, helpt, verduidelijkt, ondersteunt, zodat het leven weer ‘op de rails’ komt en men verder kan. Daarvoor kunnen mensen bij mij terecht.

Ik werk vanuit de overtuiging, dat er in ieder mens een fundamentele eigen kracht aanwezig is en daarnaar op zoek gaan is steeds weer een uitdaging. Ik hou ervan om mensen (weer) perspectief te bieden en stimuleer eigen mogelijkheden.

Tijdens  gesprekken leert men luisteren naar zichzelf en brengt balans tussen voelen, denken, willen en handelen. Ik werk vanuit een holistisch mensbeeld en dat betekent, dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen en uit ervaring weet ik inmiddels dat een gecombineerde aanpak van technieken en methodieken daarbij past en een meerwaarde heeft. Alle technieken die ik gebruik hebben hun basis binnen het vakgebied van de psychologie.

Ik breng een brede en lange ervaring mee vanuit de reguliere ggz en, ik ga naast de ander staan en er niet boven. Gelijkwaardigheid dus! Met deze laagdrempelige praktijk wil ik ernaar streven servicegericht te zijn voor cliënten en verwijzers.

Voor uitgebreide informatie, nodig ik je uit om een kijkje te nemen op mijn website en mochten er vragen zijn, stel ze gerust. Misschien mag ik een stukje op jou levenspad meelopen…..! Wees welkom.

Back To Top